שיקום וצמיחה

עם שחרור אירופה מהכיבוש הנאצי ותום מלחמת העולם השנייה נותרו רבבות ניצולים יהודים במחנות ריכוז שונים ובמקומות מסתור. חלקם שבו לחיות בארצות מוצאם, ואילו אחרים חשו שאין ביכולתם להישאר עוד על אדמת אירופה ורצו לצאת ממנה. ניצולים שהתרכזו במחנות העקורים בגרמניה, אוסטריה ואיטליה, היו הגרעין הראשון של שארית הפלטה. בהדרגה הצטרפו אליהם רבים מבין מאתיים אלף יהודים ממזרח אירופה. שמצאו במהלך המלחמה מפלט בשטחים הפנימיים של רוסיה ושבו לאחר המלחמה לאירופה.
תהליך השיקום הביא להקמת משפחות רבות. קיימות עדויות (סרטון מתוך מאגר העדויות, "גנזך קידוש ה'" בני ברק) לטיקסי נישואין שנערכו במחנות העקורים וילדים רבים נולדו שם.

אנשי שארית הפלטה ניסו לנהל במחנות העקורים חיים אוטונומיים ככל האפשר, עד שהתאפשר להם. להגר מחוץ לאירופה, בקרב רוב תושבי המחנות התפתחה תפיסת עולם ציונית מובהקת ורובם המכריע הצהירו על כוונתם לעלות לארץ ישראל. לקראת הקמת מדינת ישראל ולאחריה הגיעו לארץ כשני שליש משארית הפלטה. אחרים, שנפתחו עבורם הזדמנויות להגר לארצות שמעבר לים, מימשו זאת כשהתאפשר הדבר.
מתוך עדויות של ניצולים


הלומדים צופים בהצגה שמשלבת מצגת ובסיומה מקבל כל לומד עלה ירוק בו הוא כותב את המסר והלקח שקיבל מהפעילות במרחב הלמידה ומהי הצידה אותה לוקח הוא להמשך דרכו. העלים נתלים על גזע של עץ (קישור לתמונה)

 

העץ כסמל המלווה את הפרויקט כולו:
שורשים, גדיעה וצמיחה מחדש

לצפייה בהפעלת מרחב הלמידה

לחץ לצפיה בסרט