אודות

מרחב הלמידה מבוסס על פרויקט שנעשה על ידי תלמידות המכללה בפרויקט "מצוינים להוראה" (שנה ג') בשנת תשס"ט. הנחיית התלמידות ותיכנון הפרויקט נעשה על ידי המרכז ללימודי שואה, בייעוץ דידקטי של גב' שרה קפלן.
מרחב הלמידה נעשה בשיתוף עם הסדנה הדידקטית בהדרכת גב' איקה מישר. צוות הסדנה נתן ייעוץ לגבי החשיבה הדידקטית ליצירת המרכז והדרכה לתלמידות לגבי ביצועו ועיצובו בפועל.
מרחב הלמידה הופעל בשבוע שחל בו יום הקדיש הכללי, עשרה בטבת. לקחו בו חלק תלמידות של חטיבות הביניים מאולפנות באיזור ירושלים.
כל תלמידה קיבלה בתחילת הפעילות תיקייה שכללה: דברי מבוא, תוכנית היום, דפי מידע ופעילויות לתחנות השונות.
הקבוצה כולה צפתה בהצגה ובמצגת שתיארה את המשפחה לפני השואה כמבוא לנושא.
מכאן, נחלקה הקבוצה לשלוש, כאשר כל קבוצה עברה לסירוגין בכל אחת מהתחנות שעסקה במשפחה בתקופת השואה. בכל תחנה הייתה פעילות מגוונת בנושא התחנה.
בפעילות הסיכום, שעסקה בצמיחה מחדש של המשפחה, התכנסה הקבוצה כולה.

מרחב הלמידה זכה בפרס יד ושם למפעלים חינוכיים לשנת תשס"ט

 

האתר משלב קטעי מדיה שתעדו את הפעילות של מרחב הלמידה ומצויים בו דפי הפעלה, דפי צפייה וקטעי סרטים שהיה בהם שימוש בפעילויות השונות.