מבנה המרחב

מבנה מרחב הלמידה

המרחב מתחלק לשלושה חלקים:

הצגה ומצגת המתארות את המסגרת המשפחתית לפני השואה
 
a
   
______________________________________

ב.
המשפחה היהודית בשואה
השבר במשפחה בשואה בא לידי ביטוי בשלוש תחנות
 
a
 
a
 
a
______________________________________

ג. שיקום וצמיחה

- מצגת המתארת את הבניה והצמיחה המחודשת לאחר השואה
- פעילות קבוצתית בנושא.
 

a