המשפחה לפני השואה

המשפחה היהודית הייתה תא החיים המשמעותי ביותר בשמירה על הקיום והזהות של העם היהודי לדורותיו. הערכים והקשרים האיתנים שטיפחה המשפחה היהודית הם שעמדו לה בהתמודדות הקשה בשעת משבר.
כל עוד נשמר התא המשפחתי, כל עוד היו בני המשפחה יחד, אף בתנאים הקשים ביותר, הם הרגישו מוגנים ומלוכדים.

בתחנה זו הלומדים צופים בהצגה ובמצגת המתארות את המשפחה היהודית
לפני השואה.

לצפייה בהפעלת מרחב הלמידה
לחץ לצפיה בסרט