להיות במקום

עם לקיחתם של האבות למחנות העבודה נגרם שיבוש בסדר של התא התוך משפחתי והשתנתה חלוקת התפקידים במשפחה. על בני המשפחה הנותרים הוטלו תפקידים שהם לא היו מורגלים בהם עד כה. לדוגמא האם שהורגלה בדרך כלל לדאוג לצרכים הפיזיים והרגשיים של בני המשפחה, נמצאת כעת בחזית הפרנסה ולקחה על עצמה את העול העיקרי בפרנסה. מעמדו של האב כמגן ומפרנס התערער. הילדים לקחו על עצמם את האחריות על אחיהם הקטנים ולעיתים אף על אמותיהם. על כתפיהם הונח עול כבד שלא היה לפני השואה, דאגה לפרנסת אמותיהם ואחיהם.

בתחנה זו הלומדים מתבוננים בצילומים של נשים וילדים בשואה. הם מקבלים כרטסיות בהם מופיעים קטעי עדות, זכרון או קטעי ספרות. עליהם להסביר בדף ולאחר מכן בדיון קבוצתי, את הקשר בין הצילום לבין הכרטיסים.

לצפייה בהפעלת מרחב הלמידה

לחץ לצפיה בסרט